Pasakas.net

Pasakas

Ķēves dēls Kurbads

Teicējs: Māra Krontāle

LejuplādētMP3
Kurbads600.jpg
Ilustrators: Anna Pižova
Samazināt teksta izmēru Palielināt teksta izmēru

   Kamēr Kurbads ar Debesskalēju sarunājas, tamēr čūska salakusies un laiž smēdei pāri. Šis gan paķer karstas dzirksteles un sviež čūskai rīklē, bet apsvilina tik mēles galu.

   Nu Debesskalējs nokaļ zirgu - tik spožu kā zvaigznes. Kurbads sēžas zirgam mugurā un laižas čūskai pakaļ. Zirgs skrien vējam blakus pār jūru jūrām, mežu mežiem. Te klau! kas tas? Troksnis aiz muguras nejauks, koki gāžas briks un braks! Ūdens bango žvīks un žvāks! Kurbads paskatās atpakaļ, bet tai pašā acumirklī pērkoni dūc, zibiņi šaudās un zirgs nozūd. Gan nu ļoti nožēlo, ka atpakaļ skatījies, aizmirsdams Debesskalēja noteikumu, gan arī tūdaļ noprot, ka trokšņotāji viņa paša ienaidnieki bijuši, tomēr izlieto vairs nesasmelsi.

   Kurbads apguļas strautiņa mala un noliek stipruma zāles sev blakus. Pēc dienasvidus tas domā stipruma zāles ieņemt un tad raudzīt visiem spēkiem vēlreiz čūskai pakaļ dzīties. Tomēr nodoms atkal izdodas otrādi, jo čūska, ragana, pa dienvidus laiku norunājusi ar velnu Kurbadu pievilt un tad nomākt.

   Kamēr šis snauž, ragana pārvēršas par krupi, pielec pie zāļu trauciņa un apgriež stipruma zāles uz kreiso pusi, nestipruma uz labo. Kurbads atmostas, grib stipruma zāles iedzert, bet iedzer nestipruma. Nabadziņš tūdaļ gan mana, kas noticis, bet par vēlu, spēks uz gada laiku pagalam. Nu velns vairs nekavējas, knaši klāt, lai līgstot uz gadu par puisi, ja ne, tad lai nākot spēkoties. Ļaunais domā:

   «Gan tevi tagad, tēviņu, ar darbiem nomākšu, dzīvs jau nepaliksi.»

   Kurbads līgst, bet ar tādu norunu, ja darba dēļ kurš katrs no abiem dusmotos, tad tam trīs sloksnes gaļas no muguras ārā. Velnam tāds līgums brīnum pa prātam.

   No rīta velns liek Kurbadam zaķus ganīt. Bet, kas tie tādi par zaķiem, to gans tūdaļ noprot, kā izdzen, tā visi izklīst pa malu malām. Pret vakaru gans viens pats ganībās — zaķa neviena. Nekas, saulei rietot, Kurbads tik papūš savu rūķīšu stabulīti, un tūlīt desmit rūķīši klāt — un meklē, un ložņā, un gaiņā, un dzenā, kamēr visi zaķi kā spaļi mājā.

   Velns, to redzot, domā:

   «Ar to nav joki, tam nestipruma zāles bijušas nebijušas.»

   No rīta velns liek govis ganīt un nosaka, lai tā pieganot, ka vakarā no treknuma lēktin lec. Govis izklīst, nozūd tāpat kā vakar zaķi. Tomēr ar stabulīti desmit rūķīši atkal klāt - un meklē, un ložņā, un gaiņā, un dzenā, kamēr visas govis čupā. Kurbads nu nosit ar vāli vēl katrai govij vienu kāju un tad dzen mājā, ka lēktin lec.

   «Vadzi, tu jau govīm kājas nositis?» velns zils no dusmām uzbļauj.

   «Pats šorīt saka, lai tā pieganot, ka vakarā lēktin lec, un nu par to vēl dusmīgs.»

   «Nē, nē, Kurbad, dusmīgs neesmu!»

   «Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!»

   No rīta velns liek zirgus ganīt un nosaka, lai tā pieganot, ka vakarā visi smejas. Zirgi atkal nozūd tāpat kā vakar govis. Tomēr ar stabulīti vakarā desmit rūķīši klāt - un meklē, un ložņā, un gaiņā, un dzenā, kamēr visi čupā. Kurbads atgriež ar zobinu katram zirgam virslūpu un tad dzen mājā, ka smej vien.

   «Vadzi, tu jau zirgiem virslūpu esi atgriezis?» «Pats šorīt saka, lai tā pieganot, ka vakarā visi smietos, un nu par to vēl dusmīgs.»

   «Nē, nē, Kurbad, dusmīgs neesmu.»

   «Nu tad labuma diezgan, dodi citu darbu!»

   No rīta velns liek ķēvi iejūgt un tik daudz pa dienu uzart, cik baltā kuņa noskrien. Kurbads iejūdz ķēvi tik īsi arklā, ka šī nemaz nevar paiet, noķer balto kuņu, savelē ar vāli viņas sānus mīkstus, ietriec paklētē un tad pats nosēžas uz arkla, vakaru gaidīdams. Velns vakarā iznāks skatīties.

   «Kāpēc neari?»


 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. r
 18. s
 19. t
 20. u
 21. v
 22. z
 23. visas
 

Izmantošana nekomerciāliem mērķiem. Atsauce uz biedrību Ideju Forums obligāta.
e-pasts pasakas@pasakas.net 

Informācija grāmatu autoriem un tulkiem Mūsu draugi
Autortiesības © 2019 Ugunsmūris. Visas tiesības aizsargātas. Cube Systems – web dizains un izstrāde
 • Pasaku jaunumi
 • Pievienot Google